Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»- Ορισμός προσωρινού ανάδοχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ “2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε” Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 152/2020 – Έγκριση ή μη της 31/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: “4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2020 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Δημοσίων Σχέσεων

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2020 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Δήμου Εορδαίας σε συνεργασία με τονπολιτιστικό σύλλογο «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2020 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2020 – Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 4039/2012, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο