Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2020 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Δήμου Εορδαίας-Δήμου Κοζάνης-Δήμου Σερβίων-Δήμου Βοΐου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: « Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Β φάση )».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελ. 5/2019.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2020 – Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε., Αγίας Παρασκευής», αρ. μελ. 21/2016

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», Αναδόχου «Γεώργιος Κίλας & ΣΙΑ Ε.Ε.».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή-συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» αρ. μελ. 5/2016.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ. μελ.11/2016.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ Γαλάτειας» με αρ. μελ. 20/2020.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ.25/2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο