Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2020 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας , έτους 2021.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2020 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Άρδασσας, « Η Άρδασσα».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2020 – Έγκριση ή μη πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στις προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 με κωδικό : ΣΔΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 με κωδικό : ΣΔΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία» (ΣΔΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής-προφορικής-μειοδοτικης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο