Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 195/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του covid 19 του Ιδρ. Σταύρου Νιάρχου.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2020 – Aνάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 2/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και εξουσιοδότησης αυτού να παραστεί στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασμό του Δήμου.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ»

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Έργα βελτίωσης ποιότητος του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας»

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2020 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με διαγράφη ποσού Δ.Τ., Δ.Φ & ΤΑΠ.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο