Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης .

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 29/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 28/2021 – Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μνημείου σε υπαίθριο χώρο

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 26/2021 – Γνωμοδότηση για την χωροθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του προγράμματος “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2021 – Κατανομή ποσού 202.086,42€ (Δ κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2021 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2021 – Καθορισμός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/14

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 (316-21 ΑΟΕ)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο