Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 223/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτος 2020.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2020 – Ανάθεση σε δικηγόρο τακτοποίησης εξωδικαστικής υπόθεσης του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2020 – Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 219/2020 – Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2020 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας» , ΑΡΙΘΜ ΜΕΛ. 29/2017.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με το τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2019, προϋπολογισμού 701.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 17/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των Λιγνιτικών περιοχών.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 16/2020 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο