Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2019 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτ

[…]
January 9, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 24/2019 – Σύμφωνη γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής σε δημοτικές εκτάσεις του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας.

[…]
January 9, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2019 – Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2019 – Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωση ακινήτων, και κινητών του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2019 – Αποφασίσθηκε η συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 230/2019 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2019 – Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

[…]
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2019 – 228-2019 ΑΔΣ Ορισμος ΔΣ σχολικης επιτροπής Α-Θμιας εκπαίδευσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο