Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 253/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 252/2020 – Έγκριση ή μη 3ης παράτασης περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 251/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2020 – Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19, για διανομή τους στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2020 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2020 – Διαγραφή οφειλής

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο