Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2020 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2020 – Αποδοχή δωρεάς από την Tράπεζα Πειραιώς.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουμε τρόφιμα … Μοιράζουμε αγάπη» του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας ».

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 268/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 267/2020 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2020 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικ. έτους 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 264/2020 – Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid 19.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο