Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2020 – Καθιέρωση 12ωρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2020 – Παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημ καταστήματος Βερμίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειων υπηρεσιών

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2020 – Γνωμοδότηση ΔΣ για εσκαφή αναζήτηση κρυμένου θησαυρού στην ΤΚ Αναρράχης

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2020 – Ανασυγκρότηση ΔΣ σχολικών Επιτροπων Α-θμιας , Β-θμίας εκπαίδευσης

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2020 – Διαγραφή – συμψηφισμός μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2020 – Ορισμός εκπροσώπου για εισπραξη χρηματων απο την Δ.Ο.Υ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2020 – Αποδοχή ενταξης της πραξης στο πράσινο Ταμείο

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 284/2020 – Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΚΕΔΕ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο