Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2020 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2020 – Εγκριση μελέτης εργοστασιακής σήμανσης έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2020 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 1-10-2020

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2020 – Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ράμπας για ΑΜΕΑ στην είσοδο Ιατρείου.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2020 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2020 – Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 2016»

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2020 – Αλλαγή χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal

[…]
Accessibility
Κλείσιμο