Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2020 – Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άμεσης βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2020 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Γαλάτειας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2020 – Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2020 – Παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και μείωση μισθώματος περίπτερο επί της Φούφα και Δημοκρατίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2020 – Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2020 – Μείωση μισθώματος σε κατάστημα στο Πολύκεντρο (Καφέ Φλόκα)

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2020 – Τροποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (211 & 223/2020 ΑΟΕ)

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2020 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018 και 2019.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2020 – Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο