Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2020 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 288/2020 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2021.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2020 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 285/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2020 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 ( 289/20 ΑΟΕ)

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2020 – Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης του Δήμου και των ΝΠ

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2020 – Έγκριση πρ/σμού Δήμου Εορδαίας οικ. Έτους 2021

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2020 – Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση « Οπωροκηπευτικών » στην Καραγκόζη Ευαγγελία

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2020 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση ειδών κηπουρικής στην Μουρουζίδου Χριστίνα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο