Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2021 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’εφαρμογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2021 – Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Εορδαίας.

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2021 – Αποφασίσθηκε η υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ οικ. Έτους 2021 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2021 – Υιοθέτηση ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2021 – Προτάσεις και παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

[…]
May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2021- Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών : Α. Επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο