Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 332/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την « Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος».

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 331/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 330/2021 – Ακύρωση της 322/2021. Έγκριση ή μη, εκ νέου, της υπ’αριθμ. 53/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2021-2022

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2021 απόφασης της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2021 – Συμπληρωματική κατανομή στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2021 – Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής συμμετέχοντος στον ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ ( αριθμ. διακ. 9945/14-5-2021)

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2021 – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 ( 340-21 ΑΟΕ ).

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 ( 331-2021 ΑΟΕ )

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2021 – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 ( 339-21 ΑΟΕ ).

[…]
Accessibility
Κλείσιμο