Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2021 – Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 23882/12-11-2020 (για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας») .

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2021 – Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος, για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», πρ/σμου 157.070,00€ .

[…]
June 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 13/2021 – Κατάθεση ερωτημάτων εν όψη Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Εορδαίας (28/0/) με θέμα: Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

[…]
June 28, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 12/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων.

[…]
June 23, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 11/2021 – Αίτημα για την τοποθέτηση “Τρίπτυχου ψηφιδωτού” στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Εορδαίας στο πλαίσιο του εορτασμού 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

[…]
June 23, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 10/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2021 – « α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :4/2021 και 5/2021 με τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εορδαίας», και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα

[…]
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2021 – Έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 με τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός »

[…]
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2021 – «α) Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) την έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο