Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 152/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης φιλοξενίας των διαιτητών του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος τένις που θα διεξαχθει στην Πτολεμαΐδα από 12/6 έως 18/6/2021

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2021 – Έγκριση της 15/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2021 – Έγκριση της 13/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2021 – Άσκηση αγωγής για διόρθωση λανθασμένης αρχικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο