Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 40/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.222,07 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών με τίτλο : «Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 39/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 196.140,29 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 61.7321.0029 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Ανατολικού»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 37/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 131.311,36 ευρώ (ΕΣΠΑ) , από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κέντρο διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού της Ανατολής »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 36/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 147.661,16 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 30.7323.0051 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις 2010 »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 31/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 53.078,52 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 30.7322.0040 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πάρκου – παιδότοπου στη θέση γήπεδο Αγίου Χρυσοφόρου »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 32/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 86.100,00 ευρώ , από τον ΚΑ 63.7312.0033 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Έργα ύδρευσης στον Δήμο Μουρικίου»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 3.238,22 ευρώ (ΕΠΑΔΥΜ) , από τον ΚΑ 64.7312.0034 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Οικιστική αναβάθμιση Δ.Δ. Μηλοχωρίου Δήμου Μουρικίου »

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 34/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 10.159,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.6662.0008 προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση τοιχίου περίφραξης των νεκροταφείων Τ.Κ. Φούφα»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 33/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 59.816,00 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7323.0064 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από γήπεδο Αγ. Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 30/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 11.965,21 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Καρυοχωρίου»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο