Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας, οικονομικού έτους 2016

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 79/2016 – Υποβολή μελέτης για «Εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης διαμερισμάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30 στη Θεσσαλονίκη», προϋπολογισμού 44.564,70 ευρώ για έγκριση τρόπου εκτέλεσης & τροπ/ση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ.Γ.Τσίρου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 78/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής προϋπολογισμού 8.797,69 ευρώ και ανάθεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο Δημο Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκριση κατάθεσης προσφυγής κατά απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας και εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Εορδαίας σε παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 76/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας, ορισμός αναδόχου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 72/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσης ύψους 3.259,60 από ΚΑ 00.6739.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 73/2016 – Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 35.730,64 ευρώ

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 75/2016 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης, κατά ΚΕΝΑΚ , για την πληρότητα των απαιτούμενων τευχών μελέτης του έργου «Κατασκευή 12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας», ψήφιση της σχετικής πίστωσης

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 74/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου στο παλαιό πάρκο Πτολεμαϊδας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 71/2016 – 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του ημ. Γ. Τσίρου, οικ. έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο