Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 23/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ & ΤΕ έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 22/2016 – Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 21/2016 – Έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 20/2016 – Λήψη απόφασης συνδιοργάνωση εκδηλώσεων α. με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για το Πανελλήνιο κύπελο επιλέκτων αγώνων Άρσης Βαρών β. με την Μητρόπολη Φλωρίνης –Πρεσπών & Εορδαίας – την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών – τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Α΄

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 18/2016 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» σχετικά με «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 5.685,40 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 17/2016 – Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 16/2016 – Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 15/2016 – Τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 14/2016 – Λήψη απόφασης ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο