Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 33/2016 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 32/2016 – Εκποίηση εγκαταλελλειμένου Λιπάσματος στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 31/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ. μελέτης 22/2013

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 30/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμ. μελέτης 21/2013

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 29/2016 – Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας» με αριθ. Μελέτης 10/2014

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας -από γήπεδο Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς» με αριθμ. μελέτης 174/2009

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 27/2016 – Τροποποίηση Καταστατικού Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β ) Μεσοβούνου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 26/2016 – Παραλαβή μελετών που εκπόνησε η ΑΝΚΟ ΑΕ μέσω προγραμματικών συμβάσεων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 25/2016 – «Αύξηση Π/Υ των έργων του 4ου Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λόγω Αναπροσαρμογής των ποσών με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τους τίτλους: α) «Συντήρηση-Διαμόρφωση (Βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας (από γήπεδο τ.δ. Αγίου Χρυσοφόρου έως το δ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 24/2016 – Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015

[…]
Accessibility
Κλείσιμο