Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 43/2016 – Διαθεσιμότητα και Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας σε νέο Ηorizon 2020-Work Programme 2016-2017

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 42/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 41/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο: «Ανέγερση 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Πτολεμαΐδας» στην πρόσκληση 6 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 40/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 52/2015 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΕ του έτους 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 39/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 46/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 37/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πώλητη λαϊκών αγορών για την πώληση οποροκηπευτικών στον Μαχαιρόπουλο Σάββα του Κων/νου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 36/2016 – Εγκρίθηκε η 12/2015 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας κτιρίου ΚΑΠΗ στο σωματείο Πολιτιστικής λέσχης Ποντίων Περδίκκα Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – ΔΕΗ ΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 34/2016 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης Ακινήτου Αναψυκτηρίου Παλαιού Πάρκου Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο