Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 53/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια χειμερινών στολών δημοτικής αστυνομίας Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 51/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 52/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού κέντρου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 46/2016 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ ( ΣΑΕ 055) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 47/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 50/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 49/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας και β) Ανάπλαση εισόδου ΤΔ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την Κεντρική Πλατεία

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 45/2016 – Κατανομή πιστώσεων, από τους ΚΑΠ των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2014 – 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 44/2016 – Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΟΤ 399 στην πόλη της Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο