Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 64/2016 – Αποδοχή ποσού 18.000,00 € για το υπό έργο « Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος , Τρόπος εκτέλεσης έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 63/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 60/2016 – Ψήφισμα για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 59/2016 – Εγκρίθηκε η 10/2016 απόφαση Δ. Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 58/2016 – Εγκρίθηκε η 9/2016 απόφαση Δ. Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 57/2016 – Έγκριση του υπ’αριθ. 1/2016 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής Μελέτης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 56/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθεν

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 55/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση 54035/18-11-2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 54/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση υπ΄αριθμ. 54036/18-12-2015

[…]
Accessibility
Κλείσιμο