Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 83/2016 – Παραλαβή μελέτης του έργου Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 82/2016 – Εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με αριθμό μελέτης 22/2011

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 81/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας- Σύμβαση υπ.αριθμ. 53669/17-12-2015»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 79/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικές Εργασίες Συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 8/2014

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 78/2016 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 22/2011

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα» με αριθμό μελέτης 9/2012

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 76/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) Αγροτικής Οδοποιίας (από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί)»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 75/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου της πόλης Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 74/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από Γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς ) .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο