Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 93/2016 – Εγκρίθηκε η 1/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Σπηλιάς σχετικά με την «Υλοτομία έτους 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 92/2016 – Εγκρίθηκε η 5/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 91/2016 – Εγκρίθηκε η 7/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 90/2016 – Εγκρίθηκε η 1/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με «Υλοτομία έτους 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 89/2016 – Εγκρίθηκε η 4/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με «Τέλεση ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων Μακεδονομάχων»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 88/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 87/2016 – Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην Πτολεμαΐδα

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 86/2016 – Κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 85/2016 – Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 84/2016 – Παραχώρηση του εσκαφέα KOMATSU ΜΕ 52671 στην ΔΕΥΑΕ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο