Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 103/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 102/2016 – Εγκρίθηκε η 8η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαίδας.»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 101/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας – Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 100/2016 – Εγκρίθηκε η 2η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 99/2016 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας » – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 98/2016 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας » – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αριθμός Απόφασης – 97/2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 96/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 5/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 95/2016 – Εγκρίθηκε η 30/2016 απόφαση του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Πρόσληψη Διευθύντριας στον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (ΔΕΗ) του Δήμου Εορδαίας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης των 1) Δήμου Εορδαίας 2) ΔΕΗ ΑΕ 3) ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΠΑΠ»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 94/2016 – Εγκρίθηκαν οι 33/2016 και 40/2016 αποφάσεις του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο