Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 113/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 112/2016 – Εγκρίθηκε η 265/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με το κόστος χρήσης συσκευής εντοπισμού διαρροών

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 111/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 261/2015 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση κλοπής νερού

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 110/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 97/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης αποχέτευσης των Δημοτικών ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου, και Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 109/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 108/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 107/2016 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 106/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου « Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 105/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου « Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από κεντρική πλατεία »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 104/2016 – Αναβολή της Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ » Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο