Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 133/2016 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 132/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 »

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 130/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαιτούμενων αναλωσίμων ειδών γραφικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 129/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ”

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 128/2016- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Σύνδεση νέου αγωγού αποχέτευσης Φ1200 στον Υφιστάμενο αγωγό Φ 600 στην Τ.Κ. Εμπορίου .

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 127/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας»

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 126/2016 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Αντικατάσταση Επικαιράμωσης & πλήρης Ανακαίνιση της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 125/2016- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ”

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 124/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου “Ανάπλαση ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΔ ΦΟΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο