Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 143/2016 – Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο ΤΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 142/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 42/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2015»

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 141/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 11/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο Βελβεντού PHLOPATRIA USA για το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 140/2016 – Έγκριση των υπ’αριθ. 15 & 16 /2016 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 139/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2016 Απόφασης της Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 138/2016 -Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2016 Απόφασης της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 137/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 136/2016 – Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής καταγραφής , παρακολούθησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 135/2016 – Αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση «Μουσικοθεατρικής Παράστασης για τα παιδιά με αναπηρία»

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 134/2016 – Ο Δήμος Εορδαίας αποφάσισε την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης « 8η Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2016» με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο