Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 173/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων Προαγωγής Υγείας

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 172/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 171/2016 – Τέλεση εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας έτους 2016

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 170/2016 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2016 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αρδασσα

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 168/2016 – Καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρωμένης Δημοτικής έκτασης 1/2016 πράξη τακτοποίησης στο ΟΤ 348 στην Πτολεμαΐδα

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 167/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( ΠΕ Κοζάνης ) προκειμένου η ΠΔΜ να χρηματοδοτήσει και κατασκευάσει το έργο « Αγροτική Οδοποία Δήμου Εορδαίας

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 166/2016 – Αποδοχή της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της ΠΔΜ του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 στο μέτρο 4 υπομέτρο 4.3 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 / Τίτλος έργου στο ΠΔΕ μεταφερόμενα έργα του μέτρου 321 της ΠΔΜ του ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020.

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 165/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ.. μελέτης 22/2013

[…]
Accessibility
Κλείσιμο