Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 161/2016 – Εξέταση της ένστασης του Δαγκλη Ο.Ε., κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017»

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 160/2016 -Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής για την προμήθεια : « Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας» , ορισμός αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομιδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 157/2016 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 156/2016 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λούνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2016 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 155/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησης του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου. Ορισμός αναδόχου.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 154/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη και κατάργηση δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 153/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 152/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 151/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6739.0006 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου, προς αντιμετώπιση της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης επιτέλεσης του σκοπού του. .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο