Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 202/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ)

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 200/2016 – Αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την παραχώρηση ως προς την χρήση χώρου κοινοχρήστων εκτάσεων για την κατασκευή υπόγειων υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 199/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 198/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 197/2016 – Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου Εσωτερική Οδοποία Α Φάση συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 195/2016 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών συμβάσεων

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 194/2016 – Αποδοχή ποσού ΘΗΣΕΑ – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2016

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης: “Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαϊδας – Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 162/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο