Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 224/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 223/2016 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 222/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για το έτος 2016

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 221/2016 – Ανακατανομή χρηματοδότησης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ( ΕΑΠ)

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 220/2016 – Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο :«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της Δ.Ε. Μουρικιου (1ο Εξαθέσιο Ολοήμερο ) στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» β) αποδοχή προϋπολογισμού της πράξης, αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού των 200.000,00 ευρώ στο Π/Υ 2016 και γ) καθορισμός διενέργειας-εκτέλεσης πράξης.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 219/2016 – Αποδοχή ποσού 11.641,86 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ για το υποέργο « Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 218/2016 – Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ της ετήσιας Εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 217/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υποβολή αιτήματος στην ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας από την ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο της Εμποροπανήγυρης

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 216/2016 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας για την στήριξη του Δήμου διαθέτοντας προσωπικό της για την υλοποίηση του υποέργου « Δράσεις κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας / Κέντρα ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ )

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 215/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ _ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο