Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 260/2016 – Συμμετοχή του ήμου Εορδαίας στο ειδικό συνέδριο της ΚΕΕ στο Βόλο – Ψήφιση οδοι̟ορικών εξόδων

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 165/2016 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2015 του κληροδοτήματος ημητρίου Γ.Τσίρου.

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 163/2016 – Ακύρωση της 108/2016 ΑΟΕ. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0032 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για τις εργασίες κατασκευής βάσεων για τα αγάλματα.

[…]
November 1, 2016

Aρ. Απόφασης 158/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομίδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 259/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2016

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 258/2016 – Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Μεσοβούνου σχετικά με την άδεια τελέσεως μνημόσυνου για τους εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής την περίοδο 1941-1944.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 257/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του Πανελλήνιου συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σχετικά με την Φιλοξενία εκδήλωσης « Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα » που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του έτους 2017 στα πλαίσια του προγράμματος ευαισθητοποίηση της κοινότητας

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 256/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 72/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 255/2016 – Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους από το ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ- και αντικατάστασή του.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο