Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 276/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 275/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ερμακιάς

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 274/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ » .

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 271/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 ( ΣΑΤΑ 2015).

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 270/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας – Τροποποίηση και εξειδίκευση ΣΑΤΑ 2015

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 269/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου « Κατασκευή ποτίστρων ΤΚ Ερμακιάς » – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 ( ΣΑΤΑ 2015)

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 267/2016 – Αποδοχή ποσού 18.130,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος 2016 –Τρόπος εκτέλεσης έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης.

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 266/2016 – Αποδοχή ποσού 73.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 265/2016 – Αποδοχή ποσού 75.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Πρ/σμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο