Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 286/2016 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ Τριμήνου οικ. Έτους 2016

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 268/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου – Τροποποίηση πρ/σμού 2016

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 284/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση επικεράμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαίδας »

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 283/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Στερέωση – Συντήρηση Αρχοντικού ΧΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ στην ΤΚ Βλάστης

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 282/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 281/2016 – Αναβολή της έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 280/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 279/2016 – Εγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 278/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Εορδαίας »

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 277/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο