Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 297/2016 – Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης της Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 295/2016 – Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 294/2016 – Αποφασίσθηκε η μείωση μισθώματος ακινήτου στην ΤΚ Σπηλιάς

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 293/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 292/2016 – Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 291/2016 – Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου μας στην Γ.Σ. της ΠΕΔ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΔΣ Χρήστου Κατσίνα.

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 289/2016 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 21, 2016

Αρ .απόφασης 288/2016 – Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο