Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 311/2016 – Έγκριση 22/2016 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την Δ κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 308/2016 – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την εκτέλεση έργου Εργασίες αποκατάστασης δαπέδων στο Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 306/2016 – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για τον Σχεδιασμό του Ε.Φ.Κ.Α

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 304/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Σιντριβανιού ΤΚ Καρυοχωρίου

[…]
November 24, 2016

Αρ .Απόφασης 303/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωριου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2016

[…]
November 24, 2016

Αρ. απόφασης 302/2016 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 301/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 300/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 296/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 8/2016 απόφασης τοπικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας σχετικά με «Αίτημα παραχώρησης χρήσης ύδατος από την Τ.Κ. Λιβερών προς το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία της ΤΚ Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφαση 264/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ανέγερση 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας‘’ στην πρόσκληση 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης κα εκπαίδευσης »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 11 « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 11.1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο