Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 305/2016 – Αποδοχή ποσού 50.000 € και εξειδίκευση από πιστώσεις ΣΑΕ 055 για πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 285/2016- Έγκριση παραλαβής μελετών που εκπόνησε η ΑΝΔΕΠ

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 187/2016 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 178/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 175/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση σιντριβανιού Τ.Κ.Καρυοχωρίου » , προϋπολογισμού 2.793,93 ευρώ , αρ μελ 22/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 174/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου » , προϋπολογισμού 5.962,72 ευρώ , αρ μελ 19/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 173/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Φουφα » , προϋπολογισμού 5.857,44 ευρώ , αρ μελ 8/2013, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 170/2016 – Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία με τους Συλλόγους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 328/2016 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο