Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 338/2016 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10 Δημοτικό Πτολεμαίδας» – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2016

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 337/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργου “Κατασκευή περίφραξης νέων Κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας”

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 336/2016 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαϊδας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 334/2016 – Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 333/2016 – Αποφασίσθηκε η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 332/2016 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 330/2016 – Εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός πίνακας της μελέτης Εκπόνησης οριστικής μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΔ Ερμακιάς

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 329/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ Ανατολικού Δ . Βερμίου.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 314/2016 – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 309/2016 – Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου τ. Δήμου Αγίας Παρασκευής.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο