Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 16, 2017

Αρ . Απόφασης 349/2016 – Παρακράτηση από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου μας λογαριασμών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 348/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή με την ΔΕΔΔΗΕ νέων παροχών ρεύματος

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 347/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην ΤΚ Περδίκκα και σύνδεση παροχής στην Πτολεμαϊδα

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 346/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για διόρθωση αδείας κυκλοφορίας του Υπ.’ αριθμ. ΚΗΥ 8938 αυτοκινήτου του Δήμου μας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 345/2016 – Αποφασίστηκε η παράταση διάρκειας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαϊδας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 344/2016 – Αποφασίσθηκε η παράδοση του έργου «Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου» προς χρήση- λειτουργία και συντήρηση στην ΔΕΥΑ Εορδαίας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 343/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση τμημάτων των οδών Δημοκρατίας , Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καπετάν Φούφα της πόλεως της Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 24/2011.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 342/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας»

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 341/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 339/2016 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Ολυμπιάδας » -Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο