Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 14, 2017

Αρ. Απόφασης 1/2017 – Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 213/2016 – Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2016 για το Κληροδότημα Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 212/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού ύψους 100,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6739.0006 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ Γ.Τσίρου, για την αντιμετώπιση των εξόδων δημοσίευσης της ανακοίνωσης προς επιτέλεση σκοπού του.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 206/2016 – Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2016.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 360/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016.

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 359/2016 – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 335/2016 – Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας και υποβολή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 211/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 210/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα” , αρ μελ 23/2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 209/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Συντήρηση νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου”, αρ. μελέτης 19/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο