Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 11/2017 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων : Α. «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων » με αριθμό μελέτης 8/2015 Β.« Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 22/2011.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση πάρκου ΤΔ Σπηλιάς» με αριθμό μελέτης 24/2010.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 9/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δ. Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 8/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 1/2016.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 7/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου ελέφαντα Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 8/2012

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 6/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 10/2014 .

[…]
February 14, 2017

Αρ. Απόφασης 5/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 8/2014.

[…]
February 14, 2017

Αρ. Απόφασης 4/2017 – Αποδοχή ποσού 177.200 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας – Τροποποίηση, Τεχνικού Προγράμματος 2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
February 14, 2017

Αρ. Απόφασης 3/2017 – «Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο :«Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας» στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2017.

[…]
February 14, 2017

Αρ. Απόφασης 2/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ με κωδικό ΜIS: 5002695 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020″ – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο