Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 202/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της ΔΕ Μουρικιου ( 1Ο Εξαθεσιο ολοημερο)» , αριθμ μελ. 4/2015 προϋπολογισμού 233.957,53 ευρω, πρόγραμμα «Αστική Αναζωογονηση 2012-2015» . Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 29/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 28/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1736,00 με ΦΠΑ από ΚΑ 00.6453.0005 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την συντήρησης της ιστοσελίδας και προσθήκης φωνητικής ανάγνωσης κειμένων

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 23/2017 – Λήψη απόφασης για την εξέλιξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 22/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτ Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που θα διενεργήσει ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 21/2017 – Εγκριση των απευθείας αναθέσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόμενων . Έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 20/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 30.458,12 ευρώ από τον ΚΑ 10.6651.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας τονερ για τα εκτυπωτικά και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση τιμολογίων ΠΟΕ, η πληρωμή των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο