Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 62/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 6/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 61/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 5/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 60/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 59/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για το έργο «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων »

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 58/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο « Κατασκευή Αποδυτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Δ Ολυμπιάδος»

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 55/2017 – Παραλαβή μελετών και παραχώρηση στην ΔΕΥΑΕ

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 52/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 49/2017 – Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 47/2017 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 46/2017 – Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( εντός των οποίων βρίσκονται γεωτρήσεις της επιχείρησης ) για να προχωρήσει η αδειοδότηση σημείων υδροληψίας πόσιμου ύδατος.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο