Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 43/2017 – Έγκριση μεταβιβάσεων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 18/2017 – Υποβολή πρότασης για αναγνώριση της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας ως Μαρτυρική

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 67/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών – αναπληρωματικών ) επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας .

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 66/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών & αναπληρωματικών ) οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 65/2017 – Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 57/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο « Συντήρηση Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί »

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 56/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου της πόλης της Πτολεμαΐδας»

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 54/2017 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 53/2017 – Αποδοχή και κατανομή ποσού 70.000 € για «πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)» και τροποποίηση προϋπολογισμού.

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 48/2017 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων που βρίσκονται στο Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου και στην οδό Σαγγαρίου 3 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο