Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 68/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την επιτροπή καταγραφής της περιουσίας του ΝΠ με την επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 40/2017 – Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 53/2017 – Ορισμός διατακτη για την υπογραφή των Προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 52/2017 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 50/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 49/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 48/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας », αρ μελ1/2017 , προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 47/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλατειας», αρ μελ 20/2016, προϋπολογισμού 36.200,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 44/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Ανατολικού», αρ μελ 5/2017, προϋπολογισμού 24.021,01,ψηφιση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 43/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο