Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 80/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Περίφραξης Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 6/2009.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 78/2017 – Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μηλοχωρίου» με αριθμό μελέτης 19/2016.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 77/2017 – Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 7/2015.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 75/2017 – Αποφασίσθηκε ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης με διακριτικό τίτλο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 74/2017 – Ανασυγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 73/2017 – Ανασυγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 72/2017 – Ορισμός αναπληρωματικού μέλους για την ανασυγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 70/2017 – Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης – έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο