Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 90/2017 – Ορισμός διατάκτη , για την υπογραφή των προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 89/2017 – Αποφασίσθηκε η προμήθεια βιβλίου «ΟΙ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1930-1964».

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 88/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Χώρου Γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου .

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 87/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας»

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 86/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση χώρου υποδοχής εκτάκτων αναγκών (Περιοχή Αγροκηπίου)»

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 85/2017 – Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων: Α. «Δίκτυο Διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμό μελέτης 22/2013 Β. «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία» με αριθμό μελέτης 25/2011 Γ. «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 84/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τα έργα Α. Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα , με αριθμό μελέτης 9/2012 Β. Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία, με αριθμό μελέτης 10/2013.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 83/2017 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 82/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 1/2016.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 81/2017 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στερέωση – Συντήρηση Αρχοντικού Χρ. Γαλάνου στη Βλάστη» με αριθμό μελέτης 32/2005 (ΤΥΔΚ ΚΟΖΑΝΗΣ).

[…]
Accessibility
Κλείσιμο