Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 104/2017 – Επανεξέταση αιτήματος Μίχου Αθανασίας σχετικά με την εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στην ΤΚ Ερμακιάς

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 103/2017 – Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 98/2017 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρων

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 97/2017 – Εγκρίθηκε το 1/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 96/2017 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2016

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 95/2017 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2016.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 94/2017 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ – Τροποποίηση πρ/σμού και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε δικαιούχους.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 93/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 92/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Πολύκεντρο.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 91/2017 – Καθορισμός αρδευτικής περιόδου & Σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο